Advocating Republican Independence for the Isle of Man since 1962

Illiam Dhone Commemoration 2022 Manx text

Read by Mec Vannin Chairman, Mark Kermode

(links to Isle of Man Television coverage: Ceremony and Interview)

Quoi va ny traitooryn firrinagh?

Hug yn Stanlagh Mooar tranlaase vooar er ny Manninee e hroaltyssyn caggoil y yannoo. Daag eh Mannin fo smaght e ven, Charlotte de la Tremouille, Mannin y reayll as y endeil. V'ee cur cheb Mannin as ny Manninee y chreck son pingyn. Traitoorys.

Choud's va'n Stanlagh Mooar troaghyr mygeayrt Sostyn, jannoo caggey noi armee Chromwell, va'n mac shinney echey, Chalse, follaghey eh hene 'sy Rang. Slught ny baa bwee.

Va Illiam Dhone sauail Mannin as ny Manninee veih armee Chromwell. V'eh sauail ben y Stanlagh Mooar veih armee Chromwell. Ve'h sauail seyrsnys Vannin dy dod Chalse aa-gheddyn ee tra va shee er ny cheeraghyn reesht. Ard-ghooinney da ooilley, va Illiam Dhone.

Va Illiam Dhone er ny chur gy baase cour loght ard-hraitoorys. Va'n loght shoh er ny chur er Illiam Dhone liorish Chalse Stanlagh. Cha dod eh geddyn bing heyr dy ghow eh magh as myr shen, v'eh reaghey bing lane lesh e hidooryn hene, y freggyr "kiart" y gheddyn.

Ta Ard Hraitoorys slattys v'er ny chur er bun ayns Sostyn 'sy chiarroo eash yeig. V'eh bentyn rish Ree Hostyn ny lomarcan as va'n slattys dyn niart erbee cheu mooie Hostyn. Cha dod yn loght shoh ve'h currit er peiagh erbee nagh row nyn Sostynagh choud's nagh row ad gobbraghey noi Ree Hostyn ayns Sostyn hene. Cha dod yn slattys shoh ve er ny chur er Illiam Dhone.

Tra va Chalse Stanley cur yn loght shoh er Illiam Dhone, v'eh cur da hene niart ree mooar. V'eh troggal e hene gys yn arjid cheddin as ree Hostyn as eshyn er ghoail loo rish ree Hostyn. Traitoorys.

Va'n dunveyrys shoh jeant noi yeearree screeuit Chalse Hostyn. Dod Chalse cur yn loght "Ard Hraitoorys" er Chalse Stanlagh agh cha ren eh. Va Chalse Hostyn geearree shickyraghey shee ayns Sostyn cour e lhing. Va red elley nish. Va Chalse Hostyn er ghoaill ben Halse Stanlagh myr colhiabbagh as foddee nagh row eh geearree cur yn olk urreeys. Ny yeih shen, huitt thie Stanlagh ass niart as ass ard ghoo as va ennym Illiam Dhone goll er hroggal dy mooar ny mastey ny Manninnee.

Shen myr ve derry haink braare Walter Scott da Mannin 'sy nuyoo eash yeig. Va'n jees currit da Reeaghyn Sostyn dy lhag-injagh as tra ghow ad magh dy row Illiam Dhone ny ard-ghooiney da ny Manninee, hie Walter ass e raad yn ard ghoo shen y chur mow ayns ny skeealyn blebbanagh hie er screeue liorish. Va ny Sostynee ayns Mannin geddyn greim er y voghtynid screeuit ayns Peveril of the Peak as ren ad dy mooar ymmyd jeh ennym Illiam Dhone y chur fo. Choud's va'n Ghaelg goll magh as va'n Vaarle cheet stiagh, myr shen hie yn irrinys magh as haink braagyn stiagh.

Ga dy vel yn irrinys shoh ooilley ry-gheddyn dy aashagh, eer adsyn ta cur ennym "acadaamagh" orroo hene roie veih. Baare lhiu gymmyrkey braagyn Walter Scott as, myr shen, ta'd glioonaghey roish aigney as dean Sostynagh. Shingyn ayns shoh er yn oyr dy vel shin fakin yn irrinys as cur booise cour bea Illiam Dhone as yn cooinaght jeh.

All contents copyright Mec Vannin 1962-2022